1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.arvilta.com (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su e-parduotuvės taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

2.2 Atsiųstas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita, pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve.

4. Pirkėjas įsipareigoja

4.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Jeigu per nustatytą terminą už prekes Pirkėjas neapmoka, jos grąžinamos į sandėlį ir užsakymas anuliuojamas.

4.2 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3 Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4.5 Apmokėdamas už prekes, Pirkėjas nurodo užsakymo numerį.

5. Pardavėjo teisės

5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2 Pardavėjas, susiklosčius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjas įsipareigoja

6.1 Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2 Pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas užsakytas prekes taip pat gali atsiimti iš Pardavėjo tiesiogiai.

6.3 Pardavėjas, susiklosčius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti jo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės atitikmenį, grąžinti jam sumokėtus pinigus per 14 dienų.

7. Prekių pristatymas

7.1 Prekes pristato kurjeris tuo adresu, kurį nurodo Pirkėjas.

8. Prekių grąžinimas

8.1 Prekės grąžinamos vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2 Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas prekės atgal nepriima.

8.3 Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari ir tinkamai paruošta.

8.4 Prekes Pirkėjas grąžina savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

8.5 Dėl skirtingų kompiuterių raiškų, skirtinguose kompiuteriuose prekės spalva gali skirtis nuo matomos nuotraukoje. Tokiu atveju, jei prekė yra grąžinama, pardavėjas nepadengia grąžinimo išlaidų. Grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.6 Kai grąžinama nekokybiška prekė, e-parduotuvė įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti panašia arba tokia pačia preke arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už prekę ir siuntimą. Pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų.

8.7 Remiantis LR įstatymais, negrąžinamos yra šios prekės: prekės, gamintos specialiai pagal klientų individualius užsakymus.

9. Atsakomybė

9.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako, jei dėl to iškyla nesklandumų.

9.2 Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis sužinojo kitas asmuo, reikia nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.3 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.4 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.

9.5 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

10.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-parduotuvės /kontaktai/ skyriuje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

11.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.